Raport bieżący 55 – WANCI za 14.03.2022 - AgioFunds