Raport bieżący 54 – WANCI za 16.03.2022 - AgioFunds