Raport bieżący 54 – WANCI za 14.03.2022 - AgioFunds