Raport bieżący 53 – WANCI za 15.03.2022 - AgioFunds