Raport bieżący 53 – WANCI za 11.03.2022 - AgioFunds