Raport bieżący 53 – WANCI za 10.03.2022 - AgioFunds