Raport bieżący 51 - WANCI za 28 02 2019 r. - AgioFunds