Raport bieżący 51 – WANCI za 14.03.2022 - AgioFunds