Raport bieżący 51 – WANCI za 03.03.2022 - AgioFunds