Raport bieżący 50 – załącznik: powiadomienie o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR - AgioFunds