Raport bieżący 49 - WANCI za 27 02 2019 r. - AgioFunds