Raport bieżący 49 – WANCI za 10.03.2022 - AgioFunds