Raport bieżący 49 – WANCI za 07.03.2022 - AgioFunds