Raport bieżący 49 – WANCI za 04.03.2022 - AgioFunds