Raport bieżący 49 – WANCI za 01.03.2022 - AgioFunds