Raport bieżący 48 – WANCI za 09.03.2022 - AgioFunds