Raport bieżący 48 – WANCI za 04.03.2022 - AgioFunds