Raport bieżący 48 – WANCI za 03.03.2022 - AgioFunds