Raport bieżący 47 – WANCI za 28.02.2022 - AgioFunds