Raport bieżący 47 – WANCI za 08.03.2022 - AgioFunds