Raport bieżący 46 – WANCI za 07.03.2022 - AgioFunds