Raport bieżący 46 – WANCI za 02.03.2022 - AgioFunds