Raport bieżący 45 – WANCI za 27.02.2023 - AgioFunds