Raport bieżący 45 – WANCI za 24.02.2023 - AgioFunds