Raport bieżący 45 – WANCI za 04.03.2022 - AgioFunds