Raport bieżący 45 – WANCI za 01.03.2022 - AgioFunds