Raport bieżący 44 – WANCI za 25.02.2022 - AgioFunds