Raport bieżący 44 – WANCI za 24.02.2023 - AgioFunds