Raport bieżący 44 – WANCI za 23.02.2023 - AgioFunds