Raport bieżący 44 - WANCI za 21 02 2019 r. - AgioFunds