Raport bieżący 43 – WANCI za 25.02.2022 - AgioFunds