Raport bieżący 43 – WANCI za 23.02.2023 - AgioFunds