Raport bieżący 43 - WANCI za 20 02 2019 r. - AgioFunds