Raport bieżący 42 - zwołanie ZI na 18.03.2022 r. - AgioFunds