Raport bieżący 42 – WANCI za 24.02.2022 - AgioFunds