Raport bieżący 42 – WANCI za 23.02.2022 r. - AgioFunds