Raport bieżący 42 – WANCI za 22.02.2023 - AgioFunds