Raport bieżący 42 - WANCI za 19 02 2019 r. - AgioFunds