Raport bieżący 42 – WANCI za 01.03.2022 - AgioFunds