Raport bieżący 41 – WANCI za 21.02.2023 - AgioFunds