Raport bieżący 41 – WANCI za 20.02.2023 - AgioFunds