Raport bieżący 40 – WANCI za 22.02.2022 r. - AgioFunds