Raport bieżący 4 – załącznik: komunikat aktualizujący - AgioFunds