Raport bieżący 4 – publikacja komunikatu aktualizującego - AgioFunds