Raport bieżący 4 - przystąpienie do ESPI - AgioFunds