Raport bieżący 4- przydział CI serii A - AgioFunds