Raport bieżący 39 – WANCI za 18.02.2022 r. - AgioFunds