Raport bieżący 39 - WANCI za 15 02 2019 r. - AgioFunds