Raport bieżący 38 – zalacznik-informacja o transakcji uzyskanej w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR - AgioFunds