Raport bieżący 38 – WANCI za 23.02.2022 r. - AgioFunds